Daňový kalendář
Leden 2019

Zobrazit celý daňový kalendář 2019
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.01.2018 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

09.01.2018 spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.2018 spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2018 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

25.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

25.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

25.01.2018 spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2017

25.01.2018 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.01.2018 biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018 daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2017

31.01.2018 daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

31.01.2018 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Aktuálně


Cestovní náhrady 2017

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1...
více...

Nové členění účetních jednotek

Počínaje 1.1.2016 jsou účetní jednotky členěny do skupin mikro, malé, střední a velké podle toho, jak naplní...
více...

Povinnost zveřejnit účetní závěrku i pro SVJ a spolky

Počínaje 1.1.2016 se vztahuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku na všechy subjekty zapsané ve veřejných...
více...

Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty platné od 1.1.2016

Nárok na stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §...
více...

Minimální pojistné OSVČ platné od 1.1.2016

OSSZ minimální záloha v roce 2016 je 1.972 Kč (Nová záloha OSSZ se hradí, až od podání přehledu...
více...

Zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě

Od 1.1.2016 se zvyšuje sleva na dani na druhé a další dítě. Vývoj zvýšení daňového zvýhodnění...
více...

Minimální mzda platné od 1.1.2016

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 20. srpna 2015 nařízení vlády č. 233/2015  Sb., kterým došlo ke změně...
více...

Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již...
více...

Změny v paušálech pro živnostníky od 1.1.2015

V novém roce si budou moci živnostníci uplatňovat paušál pouze v případě, že budou mít obrat do dvou milionů...
více...

Vyšší slevy na děti od 1.1.2015

Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává stejné, zvýšení se týká pouze zvýhodnění na druhé a další...
více...

Minimální mzda platné od 1.1.2015

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,...
více...

Třetí sazba DPH platné od 1.1.2015

Od 1.1.2015 se zavádí třetí sazba DPH ve výši 10% Od 1.1.2015 se zavádí třetí sazba DPH ve výši 10%...
více...