Daňový kalendář
Duben 2018

Zobrazit celý daňový kalendář 2018
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


03.04.2018 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018

03.04.2018 daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017

03.04.2018 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

09.04.2018 spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

16.04.2018 daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018

20.04.2018 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2018 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2018 spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2018 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018

25.04.2018 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018

25.04.2018 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018

25.04.2018 spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2018

25.04.2018 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

30.04.2018

 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

30.04.2018 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018

Accounting

We provide comprehensive services in the field of accounting, tax records, taxes, human resources management and wages. Our sphere of activity is chiefly Brno and its immediate surroundings. We provide services not only for natural and legal persons, but also for non-profit organisations and associations of unit owners.

Accounting, tax records, taxes

 • Processing of accounting (double-entry bookkeeping) including the year-end closing
 • Processing of tax records (single-entry bookkeeping) including the year-end closing
 • Processing of tax returns (VAT, income tax of natural and legal persons, road tax, real estate tax, …)
 • Reconstruction of accounting
 • Consultancy (personally, by e-mail, telephone)
 • Representation of the client (revenue offices, banks, leasing companies, …)
 • Provision of all tax audits

Human resources management, wages

 • Processing of the wages agenda
 • Processing of the personnel agenda (employment contracts, contracts for work, …)
 • Personnel consultancy (personally, by e-mail, telephone)
 • Representation of the client (health insurance companies, revenue offices, social security administration, …)
 • Provision of audits

Associations of unit owners

 • Processing of accounting and its analytical classification according to client’s needs
 • Processing of the year-end closing and tax returns, if necessary
 • Processing of the assessment of deposits for services, administration and repairs
 • Record keeping of property of the association of unit owners
 • Processing of the SIPO (system of collective household payments) documentation
 • Processing of the survey on management of the residential building for the past year
 • Annual accounts of deposits for services and administration
 • Monitoring payment habits of the owners

We mainly process accounting for our clients by use of the Stormware Pohoda economic system.