Daňový kalendář
Září 2019

Zobrazit celý daňový kalendář 2019
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.09.2019 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

02.09.2019 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

09.09.2019 spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16.09.2019 daň z příjmů

 • tvrtletní záloha na daň

20.09.2019 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.09.2019 spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2019 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019

25.09.2019 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2019

25.09.2019 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2019

25.09.2019 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

25.09.2019 spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2019

25.09.2019 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

30.09.2019 daň z přidané hodnoty

 • dost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.2019 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019