Daňový kalendář
Září 2022

Zobrazit celý daňový kalendář 2022
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.09.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2022 daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20.09.2022 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.09.2022 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.09.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022

26.09.2022 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2022

26.09.2022 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2022

26.09.2022 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022

26.09.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

26.09.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2022

26.09.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

30.09.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.09.2022 daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30.09.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

30.09.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

Accounting

We provide comprehensive services in the field of accounting, tax records, taxes, human resources management and wages. Our sphere of activity is chiefly Brno and its immediate surroundings. We provide services not only for natural and legal persons, but also for non-profit organisations and associations of unit owners.

Accounting, tax records, taxes

 • Processing of accounting (double-entry bookkeeping) including the year-end closing
 • Processing of tax records (single-entry bookkeeping) including the year-end closing
 • Processing of tax returns (VAT, income tax of natural and legal persons, road tax, real estate tax, …)
 • Reconstruction of accounting
 • Consultancy (personally, by e-mail, telephone)
 • Representation of the client (revenue offices, banks, leasing companies, …)
 • Provision of all tax audits

Human resources management, wages

 • Processing of the wages agenda
 • Processing of the personnel agenda (employment contracts, contracts for work, …)
 • Personnel consultancy (personally, by e-mail, telephone)
 • Representation of the client (health insurance companies, revenue offices, social security administration, …)
 • Provision of audits

Associations of unit owners

 • Processing of accounting and its analytical classification according to client’s needs
 • Processing of the year-end closing and tax returns, if necessary
 • Processing of the assessment of deposits for services, administration and repairs
 • Record keeping of property of the association of unit owners
 • Processing of the SIPO (system of collective household payments) documentation
 • Processing of the survey on management of the residential building for the past year
 • Annual accounts of deposits for services and administration
 • Monitoring payment habits of the owners

We mainly process accounting for our clients by use of the Stormware Pohoda economic system.