Daňový kalendář
Květen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

20.05.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2024

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2024

27.05.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

27.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

27.05.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2024

27.05.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

31.05.2024 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)

31.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

Request for services

If you are interested in our services, please fill out the questionnaire below. We will use the data to send you a personalised e-mail offer of our services, including a price calculation.

Information about the company

Scope of business:
You are interested in administration:
Turnover/year:
VAT payer:
Place of business (city):
Number of employees:
Contracts for work:
Stock management:
Outlet:
Sale/purchase of goods within the framework of the EU:
Intrastat report:
Number of leasing contracts:
Number of company bank accounts:

Approximate number of receipts

Invoices issued/month:
Invoices received/month:
Cash receipts/month:
Number of items in the bank statement:

Contact

Your name and surname:

Company name:

E-mail: informace
Telephone:
Comments:
 

informace - fields marked with this symbol are required