Daňový kalendář
Prosinec 2021

Zobrazit celý daňový kalendář 2021
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


10.12.2021 spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2021 daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15.12.2021 daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2021 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.12.2021 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2021 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021

27.12.2021 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za listopad 2021

27.12.2021 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za listopad 2021

27.12.2021 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

27.12.2021 spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2021 spotřební daň

 • daňové přiznání za listopad 2021

27.12.2021 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

31.12.2021 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.12.2021 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021

Daňový kalendář 2021

Aktuální daňový kalendář je také k dispozici ke stažení ve formátu ics (iCalendar)

Leden
11.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.01.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.01.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020
25.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
25.01.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
25.01.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
25.01.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
25.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2020
25.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)
Únor
01.02.biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
01.02.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2020
01.02.daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
01.02.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
01.02.Oznámení informací DAC6dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
01.02.Oznámení informací DAC6dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
01.02.Oznámení informací DAC6dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020
09.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
15.02.daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
22.02.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy za leden a únor
22.02.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
25.02.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2021
25.02.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2021
25.02.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
25.02.spotřební daňdaňové přiznání za leden 2021
25.02.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)
Březen
01.03.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
01.03.daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
01.03.Oznámení informací DAC6dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
12.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
22.03.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
22.03.daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
22.03.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
25.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
25.03.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2021
25.03.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2021
25.03.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
25.03.spotřební daňdaňové přiznání za únor 2021
25.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
29.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021
Duben
01.04.daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
01.04.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.04.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.04.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
26.04.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
26.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
26.04.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
26.04.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
26.04.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
26.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
26.04.spotřební daňdaňové přiznání za březen 2021
26.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
30.04.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
30.04.energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
Květen
03.05.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.05.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2021
25.05.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2021
25.05.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2021
25.05.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
25.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.spotřební daňdaňové přiznání za duben 2021
25.05.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021
Červen
09.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
21.06.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
21.06.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2021
25.06.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2021
25.06.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2021
25.06.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
25.06.spotřební daňdaňové přiznání za květen 2021
25.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
30.06.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021
30.06.Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Červenec
01.07.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
12.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
20.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.07.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.07.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.07.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
26.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021
26.07.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
26.07.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
26.07.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
26.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
26.07.spotřební daňdaňové přiznání za červen 2021
26.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)
30.07.energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
Srpen
02.08.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
09.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.08.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021
25.08.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2021
25.08.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2021
25.08.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
25.08.spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2021
25.08.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)
31.08.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.08.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021
Září
09.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.09.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.09.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020
27.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021
27.09.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2021
27.09.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2021
27.09.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
27.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
30.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.09.daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021
Říjen
11.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
20.10.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.10.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
25.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
25.10.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
25.10.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
25.10.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
25.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.spotřební daňdaňové přiznání za září 2021
25.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
31.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.10.daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Listopad
01.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
01.11.energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
09.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
22.11.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
22.11.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021
25.11.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2021
25.11.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2021
25.11.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
25.11.spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2021
25.11.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)
30.11.daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021
Prosinec
10.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
15.12.daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.12.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021
27.12.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2021
27.12.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2021
27.12.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
27.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2021
27.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
31.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.12.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021