Daňový kalendář
Červen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


10.06.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

17.06.2024 daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

17.06.2024 daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024

20.06.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

24.06.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024

25.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2024

25.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2024

25.06.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024

25.06.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2024

25.06.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)

30.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

Daňový kalendář 2024

Aktuální daňový kalendář je také k dispozici ke stažení ve formátu ics (iCalendar)

Leden
02.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023
02.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023
09.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.01.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
22.01.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
24.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2023
25.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
25.01.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
25.01.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
25.01.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023
25.01.spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2023
25.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.01.daň silničnídaňové přiznání a splatnost daně za rok 202 3
31.01.daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024
31.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “ OSS ”)
31.01.daň z přidané hodnotyrežim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023
31.01.Oznámení dle DAC7podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Únor
09.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023
20.02.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.02.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024
26.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
26.02.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2024
26.02.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2024
26.02.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024
26.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
26.02.spotřební daňdaňové přiznání za leden 2024
26.02.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)
29.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
29.02.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024
Březen
01.03.daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 (nikoliv elektronicky)
11.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní záloha na daň
15.03.daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.03.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2024
20.03.daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023
20.03.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
25.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2024
25.03.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2024
25.03.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2024
25.03.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2024
25.03.spotřební daňdaňové přiznání za únor 2024
25.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2024 (pokud vznikl nárok)
26.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
Duben
02.04.daň z neočekávaných ziskůpodání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
02.04.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024
02.04.daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023
02.04.daň z příjmůpodání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
02.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2023
02.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2023
09.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.04.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2024
22.04.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
24.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2024
25.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.04.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.04.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2024
25.04.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2024
25.04.spotřební daňdaňové přiznání za březen 2024
25.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
30.04.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2024
Květen
02.05.daň z neočekávaných ziskůpodání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
02.05.daň z příjmůpodání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
20.05.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
27.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2024
27.05.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2024
27.05.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2024
27.05.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
27.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
27.05.spotřební daňdaňové přiznání za duben 2024
27.05.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
31.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
Červen
10.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
17.06.daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024
20.06.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
24.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2024
25.06.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2024
25.06.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2024
25.06.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024
25.06.spotřební daňdaňové přiznání za květen 2024
25.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
Červenec
01.07.daň z neočekávaných ziskůpodání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
01.07.daň z příjmůpodání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce
01.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024
01.07.Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
01.07.Oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
01.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024
10.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
22.07.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
22.07.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024
25.07.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024
25.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.07.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.07.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024
25.07.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024
25.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.spotřební daňdaňové přiznání za červen 2024
25.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)
31.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024
Srpen
09.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2024
20.08.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
26.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2024
26.08.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2024
26.08.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2024
26.08.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2024
26.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
26.08.spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2024
26.08.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2024 (pokud vznikl nárok)
31.08.daň z přidané hodnotydaňové přizn ání a splatnost daně k OSS dovozní režim
Září
02.09.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.09.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2024
09.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.09.daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní záloha na daň
16.09.daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.09.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2024
20.09.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
24.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2024
25.09.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2024
25.09.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2024
25.09.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2024
25.09.spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2024
25.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.09.daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.09.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2024
30.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2024
Říjen
10.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
21.10.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
21.10.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2024
25.10.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2024
25.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2024
25.10.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
25.10.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2024
25.10.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2024
25.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.spotřební daňdaňové přiznání za září 2024
25.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2024 (pokud vznikl nárok)
31.10.daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2025, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2024 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2024
Listopad
11.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2024
20.11.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
25.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2024
25.11.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2024
25.11.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2024
25.11.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2024
25.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2024
25.11.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2024 (pokud vznikl nárok)
30.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
Prosinec
02.12.daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.12.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2024
10.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní neb o pololetní záloha na daň
16.12.daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2024
20.12.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
27.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2024
27.12.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2024
27.12.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2024
27.12.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2024
27.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2024
27.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2024 (pokud vznikl nárok)
31.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.12.daň z přidané hodnotyOhlášení FATCA/CRS lhůta pro podání ohlášení viz § 13t odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31.12.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2024
31.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2024