Daňový kalendář
Březen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


01.03.2023 daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)

13.03.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2023 daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20.03.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

20.03.2023 daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

20.03.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

27.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2023

27.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2023

27.03.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

27.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2023

27.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

27.03.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.03.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

31.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

31.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

Daňový kalendář 2023

Aktuální daňový kalendář je také k dispozici ke stažení ve formátu ics (iCalendar)

Leden
02.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
02.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
09.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.01.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
25.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
25.01.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25.01.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25.01.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
25.01.spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2022
25.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.01.daň silničnídaňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
31.01.daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
31.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022
Únor
09.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20.02.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.02.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
27.02.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2023
27.02.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2023
27.02.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
27.02.spotřební daňdaňové přiznání za leden 2023
27.02.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
28.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
28.02.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023
Březen
01.03.daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
13.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.03.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
20.03.daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
20.03.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
27.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
27.03.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2023
27.03.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2023
27.03.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
27.03.spotřební daňdaňové přiznání za únor 2023
27.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
27.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.03.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
31.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
31.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022
Duben
03.04.daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
03.04.daň z příjmůpodání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.04.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
20.04.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
25.04.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
25.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.04.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.04.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.04.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
25.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.spotřební daňdaňové přiznání za březen 2023
25.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
Květen
02.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
02.05.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.05.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
22.05.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
25.05.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2023
25.05.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2023
25.05.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
25.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.spotřební daňdaňové přiznání za duben 2023
25.05.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023
Červen
09.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.06.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
26.06.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2023
26.06.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2023
26.06.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
26.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
26.06.spotřební daňdaňové přiznání za květen 2023
26.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.06.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
30.06.Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30.06.oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023
Červenec
03.07.Daň z neočekávaných ziskůpodání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
03.07.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.07.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.07.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25.07.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
25.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25.07.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25.07.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
25.07.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
25.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.spotřební daňdaňové přiznání za červen 2023
25.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
31.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023
Srpen
09.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21.08.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
21.08.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
24.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
25.08.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2023
25.08.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2023
25.08.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
25.08.spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2022
25.08.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.08.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
31.08.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023
Září
11.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní záloha na daň
15.09.daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.09.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.09.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
25.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
25.09.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2023
25.09.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2023
25.09.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
25.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2023
26.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.09.daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Říjen
02.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
02.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
10.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.10.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.10.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
25.10.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
25.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
25.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.spotřební daňdaňové přiznání za září 2023
25.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
31.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.10.daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023
Listopad
09.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.11.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
27.11.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2023
27.11.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2023
27.11.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
27.11.spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2023
27.11.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.11.daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim
30.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023
Prosinec
11.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.daň z neočekávaných ziskůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
15.12.daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.daň z příjmůsplatnost paušální zálohy
20.12.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
27.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
27.12.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2023
27.12.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2023
27.12.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
27.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2023
27.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
31.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim