Daňový kalendář
Listopad 2020

Zobrazit celý daňový kalendář 2020
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.11.2020 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020

09.11.2020 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2020 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2020 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2020 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020

25.11.2020 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2020

25.11.2020 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2020

25.11.2020 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

25.11.2020 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2020

25.11.2020 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

30.11.2020 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2020 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

Daňový kalendář 2020

Aktuální daňový kalendář je také k dispozici ke stažení ve formátu ics (iCalendar)

Leden
09.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.01.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.01.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
27.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
27.01.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
27.01.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
27.01.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
27.01.spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2019
27.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
31.01.biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2019
31.01.daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
31.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019
Únor
10.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.02.daň z příjmůučinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
17.02.daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
25.02.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2020
25.02.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2020
25.02.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
25.02.spotřební daňdaňové přiznání za leden 2020
25.02.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
Březen
02.03.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
02.03.daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
11.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16.03.daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
20.03.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
25.03.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2020
25.03.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2020
25.03.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
25.03.spotřební daňdaňové přiznání za únor 2020
25.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
26.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
Duben
01.04.daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
01.04.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.04.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.04.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
27.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
27.04.spotřební daňdaňové přiznání za březen 2020
27.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.04.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
30.04.energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
Květen
11.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
25.05.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2020
25.05.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2020
25.05.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
25.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.spotřební daňdaňové přiznání za duben 2020
25.05.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
Červen
01.06.daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01.06.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01.06.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
09.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22.06.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
25.06.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2020
25.06.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2020
25.06.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
25.06.spotřební daňdaňové přiznání za květen 2020
25.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.06.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
30.06.Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Červenec
01.07.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.07.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.07.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
27.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020
27.07.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
27.07.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
27.07.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
27.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.07.spotřební daňdaňové přiznání za červen 2020
27.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.07.energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020
Srpen
10.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
25.08.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2020
25.08.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2020
25.08.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
25.08.spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2020
25.08.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
31.08.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
Září
09.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
21.09.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
25.09.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2020
25.09.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2020
25.09.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
25.09.spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2020
25.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.09.daň z přidané hodnotydost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
Říjen
12.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
20.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.10.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.10.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
26.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
26.10.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
26.10.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
26.10.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
26.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
26.10.spotřební daňdaňové přiznání za září 2020
26.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
30.10.energetické daněPodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.10.daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
Listopad
02.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
09.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
25.11.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2020
25.11.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2020
25.11.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
25.11.spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2020
25.11.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
30.11.daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
Prosinec
10.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
15.12.daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
21.12.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
28.12.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2020
28.12.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2020
28.12.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
28.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
28.12.spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2020
28.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
31.12.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020