01.jpg02.jpg07.jpg05.jpg

Daňový kalendář
Duben 2017

Zobrazit celý daňový kalendář 2017
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


03.04.2017 daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016

03.04.2017 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

10.04.2017 spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18.04.2017 daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20.04.2017 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2017 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.04.2017 spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2017 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

25.04.2017 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

25.04.2017 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

25.04.2017 spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2017

25.04.2017 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

Účetnictví

Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky a mezd. Oblast působnosti je především Brno a jeho blízké okolí. Služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i neziskovým organizacím a společenstvím vlastníků jednotek.

 

Účetnictví, daňová evidence, daně

 • Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňových přiznání (DPH, daně z příjmů FO a PO, silniční daň, daň z nemovitostí, …)
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • Zajištění všech daňových kontrol

 

Personalistika, mzdy

 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování personální agendy (pracovní smlouvy, DPP, …)
 • Personální poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (zdravotní pojišťovny, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, …)
 • Zajištění kontrol

 

SVJ

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Zpracování roční účetní závěrky a daňových přiznání, pokud jsou třeba
 • Zpracování předpisů záloh na služby, správu a opravy
 • Majetková evidence SVJ
 • Zpracování podkladů SIPO
 • Zpracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok
 • Roční vyúčtování záloh na služby a správu
 • Sledování platební kázně vlastníků

Neziskové organizace

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Odborná pomoc při tvorbě rozpočtů a finančních částí projektů, finanční řízení projektů, vyúčtování projektů
 • Zpracování finančních částí monitorovacích a závěrečných zpráv k projektům
 • Zajištění daňových poradců a auditorů, i na jednotlivé projekty
 • Kompletní ekonomický servis pro neziskové organizace včetně daňové optimalizace

 

Účetnictví zpracováváme převážně pro klienty využívající ekonomický systém Stormware Pohoda.