01.jpg02.jpg07.jpg05.jpg

Daňový kalendář
Prosinec 2016

Zobrazit celý daňový kalendář 2016
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


31.12.2016 srážková

 • odvod daně (zvláštní sazba): (11.15)

08.12.2016 pojištění OSVČ

 • zdravotní záloha: (11/16)

10.12.2016 spotřební

 • splatnost (bez daně z lihu): (10/16)

15.12.2016 silniční

 • záloha: (10 a 11/16)

15.12.2016 DPPO, DPFO

 • záloha: (čtvrtletní)

15.12.2016 DPPO, DPFO

 • záloha: (pololetní)

20.12.2016 z příjmů

 • záloha na daň.závislá činnost: (11/16)

20.12.2016 pojistné

 • hlášení a splatnost zálohy 2.pilíř: (11/16)

20.12.2016 pojištění OSVČ

 • sociální záloha: (11/16)

25.12.2016 DPH

 • přiznání, souhrnné hlášení a §92a: (11/16)

25.12.2016 DPH

 • kontrolní hlášení: (11/16)

25.12.2016 energetické

 • přiznání a splatnost: (11/16)

25.12.2016 spotřební

 • přiznání + nárok vrácení daně: (11/16)

25.12.2016 spotřební

 • splatnost (daň z lihu): (10/16)

31.12.2016 srážková

 • odvod daně (zvláštní sazba): (11/16)

Účetnictví

Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky a mezd. Oblast působnosti je především Brno a jeho blízké okolí. Služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i neziskovým organizacím a společenstvím vlastníků jednotek.

 

Účetnictví, daňová evidence, daně

 • Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňových přiznání (DPH, daně z příjmů FO a PO, silniční daň, daň z nemovitostí, …)
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • Zajištění všech daňových kontrol

 

Personalistika, mzdy

 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování personální agendy (pracovní smlouvy, DPP, …)
 • Personální poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (zdravotní pojišťovny, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, …)
 • Zajištění kontrol

 

SVJ

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Zpracování roční účetní závěrky a daňových přiznání, pokud jsou třeba
 • Zpracování předpisů záloh na služby, správu a opravy
 • Majetková evidence SVJ
 • Zpracování podkladů SIPO
 • Zpracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok
 • Roční vyúčtování záloh na služby a správu
 • Sledování platební kázně vlastníků

Neziskové organizace

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Odborná pomoc při tvorbě rozpočtů a finančních částí projektů, finanční řízení projektů, vyúčtování projektů
 • Zpracování finančních částí monitorovacích a závěrečných zpráv k projektům
 • Zajištění daňových poradců a auditorů, i na jednotlivé projekty
 • Kompletní ekonomický servis pro neziskové organizace včetně daňové optimalizace

 

Účetnictví zpracováváme převážně pro klienty využívající ekonomický systém Stormware Pohoda.