Daňový kalendář
Květen 2022

Zobrazit celý daňový kalendář 2022
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

02.05.2022 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2022 energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2022 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.05.2022 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2022

25.05.2022 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

Aktuálně


Cestovní náhrady 2017

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1...
více...

Nové členění účetních jednotek

Počínaje 1.1.2016 jsou účetní jednotky členěny do skupin mikro, malé, střední a velké podle toho, jak naplní...
více...

Povinnost zveřejnit účetní závěrku i pro SVJ a spolky

Počínaje 1.1.2016 se vztahuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku na všechy subjekty zapsané ve veřejných...
více...

Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty platné od 1.1.2016

Nárok na stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §...
více...

Minimální pojistné OSVČ platné od 1.1.2016

OSSZ minimální záloha v roce 2016 je 1.972 Kč (Nová záloha OSSZ se hradí, až od podání přehledu...
více...

Zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě

Od 1.1.2016 se zvyšuje sleva na dani na druhé a další dítě. Vývoj zvýšení daňového zvýhodnění...
více...

Minimální mzda platné od 1.1.2016

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 20. srpna 2015 nařízení vlády č. 233/2015  Sb., kterým došlo ke změně...
více...

Kontrolní hlášení – nové struktury XML souborů

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již...
více...

Změny v paušálech pro živnostníky od 1.1.2015

V novém roce si budou moci živnostníci uplatňovat paušál pouze v případě, že budou mít obrat do dvou milionů...
více...

Vyšší slevy na děti od 1.1.2015

Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává stejné, zvýšení se týká pouze zvýhodnění na druhé a další...
více...

Minimální mzda platné od 1.1.2015

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,...
více...

Třetí sazba DPH platné od 1.1.2015

Od 1.1.2015 se zavádí třetí sazba DPH ve výši 10% Od 1.1.2015 se zavádí třetí sazba DPH ve výši 10%...
více...