01.jpg02.jpg07.jpg05.jpg

Daňový kalendář
Květen 2022

Zobrazit celý daňový kalendář 2022
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

02.05.2022 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2022 energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2022 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.05.2022 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2022

25.05.2022 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

Účetnictví

Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky a mezd. Oblast působnosti je především Brno a jeho blízké okolí. Služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i neziskovým organizacím a společenstvím vlastníků jednotek.

 

Účetnictví, daňová evidence, daně

 • Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňových přiznání (DPH, daně z příjmů FO a PO, silniční daň, daň z nemovitostí, …)
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • Zajištění všech daňových kontrol

 

Personalistika, mzdy

 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování personální agendy (pracovní smlouvy, DPP, …)
 • Personální poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (zdravotní pojišťovny, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, …)
 • Zajištění kontrol

 

SVJ

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Zpracování roční účetní závěrky a daňových přiznání, pokud jsou třeba
 • Zpracování předpisů záloh na služby, správu a opravy
 • Majetková evidence SVJ
 • Zpracování podkladů SIPO
 • Zpracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok
 • Roční vyúčtování záloh na služby a správu
 • Sledování platební kázně vlastníků

Neziskové organizace

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Odborná pomoc při tvorbě rozpočtů a finančních částí projektů, finanční řízení projektů, vyúčtování projektů
 • Zpracování finančních částí monitorovacích a závěrečných zpráv k projektům
 • Zajištění daňových poradců a auditorů, i na jednotlivé projekty
 • Kompletní ekonomický servis pro neziskové organizace včetně daňové optimalizace

 

Účetnictví zpracováváme převážně pro klienty využívající ekonomický systém Stormware Pohoda.