01.jpg02.jpg07.jpg05.jpg

Daňový kalendář
Říjen 2021

Zobrazit celý daňový kalendář 2021
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


11.10.2021 spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.10.2021 daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

20.10.2021 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.10.2021 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.10.2021 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

25.10.2021 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021

25.10.2021 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

25.10.2021 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

25.10.2021 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

25.10.2021 spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2021 spotřební daň

 • daňové přiznání za září 2021

25.10.2021 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

31.10.2021 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

31.10.2021 daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Účetnictví

Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky a mezd. Oblast působnosti je především Brno a jeho blízké okolí. Služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i neziskovým organizacím a společenstvím vlastníků jednotek.

 

Účetnictví, daňová evidence, daně

 • Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňových přiznání (DPH, daně z příjmů FO a PO, silniční daň, daň z nemovitostí, …)
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • Zajištění všech daňových kontrol

 

Personalistika, mzdy

 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování personální agendy (pracovní smlouvy, DPP, …)
 • Personální poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (zdravotní pojišťovny, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, …)
 • Zajištění kontrol

 

SVJ

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Zpracování roční účetní závěrky a daňových přiznání, pokud jsou třeba
 • Zpracování předpisů záloh na služby, správu a opravy
 • Majetková evidence SVJ
 • Zpracování podkladů SIPO
 • Zpracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok
 • Roční vyúčtování záloh na služby a správu
 • Sledování platební kázně vlastníků

Neziskové organizace

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Odborná pomoc při tvorbě rozpočtů a finančních částí projektů, finanční řízení projektů, vyúčtování projektů
 • Zpracování finančních částí monitorovacích a závěrečných zpráv k projektům
 • Zajištění daňových poradců a auditorů, i na jednotlivé projekty
 • Kompletní ekonomický servis pro neziskové organizace včetně daňové optimalizace

 

Účetnictví zpracováváme převážně pro klienty využívající ekonomický systém Stormware Pohoda.