01.jpg02.jpg07.jpg05.jpg

Daňový kalendář
Červenec 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


01.07.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

01.07.2024 Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

10.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

22.07.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

22.07.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

25.07.2024 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

31.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Účetnictví

Komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, daní, personalistiky a mezd. Oblast působnosti je především Brno a jeho blízké okolí. Služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, ale i neziskovým organizacím a společenstvím vlastníků jednotek.

 

Účetnictví, daňová evidence, daně

 • Zpracování účetnictví (podvojné účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňové evidence (jednoduché účetnictví) včetně roční uzávěrky
 • Zpracování daňových přiznání (DPH, daně z příjmů FO a PO, silniční daň, daň z nemovitostí, …)
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (finanční úřady, banky, leasingové společnosti, …)
 • Zajištění všech daňových kontrol

 

Personalistika, mzdy

 • Zpracování mzdové agendy
 • Zpracování personální agendy (pracovní smlouvy, DPP, …)
 • Personální poradenství (osobně, emailem, telefonicky)
 • Zastupování klienta (zdravotní pojišťovny, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, …)
 • Zajištění kontrol

 

SVJ

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Zpracování roční účetní závěrky a daňových přiznání, pokud jsou třeba
 • Zpracování předpisů záloh na služby, správu a opravy
 • Majetková evidence SVJ
 • Zpracování podkladů SIPO
 • Zpracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok
 • Roční vyúčtování záloh na služby a správu
 • Sledování platební kázně vlastníků

Neziskové organizace

 • Zpracování účetnictví a jeho analytické členění dle potřeb klienta
 • Odborná pomoc při tvorbě rozpočtů a finančních částí projektů, finanční řízení projektů, vyúčtování projektů
 • Zpracování finančních částí monitorovacích a závěrečných zpráv k projektům
 • Zajištění daňových poradců a auditorů, i na jednotlivé projekty
 • Kompletní ekonomický servis pro neziskové organizace včetně daňové optimalizace

 

Účetnictví zpracováváme převážně pro klienty využívající ekonomický systém Stormware Pohoda.