Daňový kalendář
Květen 2022

Zobrazit celý daňový kalendář 2022
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

02.05.2022 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2022 energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2022 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.05.2022 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2022

25.05.2022 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

Poptávka služeb

Máte-li zájem o naše služby, vyplňte prosím níže uvedený formulář. Na základě vyplněných údajů Vám emailem zašleme konkrétní nabídku našich služeb včetně cenové kalkulace.

Informace o firmě

Předmět podnikání:
Máte zájem o vedení:
Obrat/rok:
Plátce DPH:
Sídlo (město):
Počet zaměstnanců:
Dohody o provedení práce:
Skladové hospodářství:
Prodejna:
Prodej/nákup zboží v rámci EU:
Výkaz Intrastat:

Přibližný počet dokladů

Počet leasingových smluv:
Počet bankovních účtů společnosti:
Faktury vydané/měsíc:
Faktury přijaté/měsíc:
Pokladní doklady/měsíc:
Počet položek na bankovním výpise:

Kontakt

Vaše jméno a příjmení:

Název firmy:

E-mail: informace
Telefon:
Poznámka:
 

informace - takto označené položky jsou povinné