Daňový kalendář
Květen 2022

Zobrazit celý daňový kalendář 2022
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022

02.05.2022 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2022 energetické daně

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

10.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2022 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.05.2022 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2022

25.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2022

25.05.2022 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2022

25.05.2022 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2022 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2022 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2022 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022