Daňový kalendář
Květen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

20.05.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2024

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2024

27.05.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

27.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

27.05.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2024

27.05.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

31.05.2024 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)

31.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

Daňový kalendář

Připravili jsme pro vás aktuální daňový kalendář ke stažení, nebo k on-line zobrazení ve formátu ics (iCal) který umí zobrazit většina programů pro práci s kalendářem.  Adresář si můžete zobrazit v apliakcích Microsoft Outlook, Google Calendar, Apple iCal, rozšíření Lightning pro Mozilla Thunderbird, Evolution a také v chytrých mobilních telefonech.

Adresa odběru kalendáře pro aktuální rok:
https://www.ucetnictvi-kvatro.cz/kalendare/danovy-kalendar.ics

Jak si nastavím kalendář v mém programu?

Microsoft Outlook

 1. Klepněte na odkaz pro odběr internetového kalendáře výše
  Můžete být vyzváni k potvrzení otevření hypertextového odkazu. Na tlačítko Ano klepněte pouze v případě, že kalendář v odkazu znáte a důvěřujete mu.
   
 2. Při zobrazení výzvy "Chcete přidat tento internetový kalendář do aplikace Outlook a přihlásit odběry aktualizací?" klepněte na tlačítko Ano.
  Internetový kalendář se otevře vedle kalendáře aplikace Outlook a bude přidán do navigačního podokna v zobrazení Kalendář v seznamu Jiné kalendáře. Poté budou pravidelně zjišťovány aktualizace, které provedl vydavatel kalendáře.

Odběry internetových kalendářů lze přidat, změnit nebo odebrat v dialogovém okně Nastavení účtu. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu a klepněte na kartu Internetové kalendáře.

Podrobný návod nastavení v programu Microsoft Outlook

Google Calendar

 1. přihlašte se na http://www.google.com/calendar/
 2. v levém sloupci klikněte na "Manage calendars"
 3. klikněte na "Add calendar"
 4. klikněte na "Add by URL"
 5. zadejte adresu kalendáře uvedenou výše a klikněte na "Add" 

Starší daňové kalendáře ke stažení