Daňový kalendář
Leden 2018

Zobrazit celý daňový kalendář 2017
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.01.2017 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

09.01.2017 spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2017 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.01.2017 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.2017 spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2017 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016

25.01.2017 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

25.01.2017 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

25.01.2017 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016

25.01.2017 spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2016

31.01.2017 biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2017 daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2016

31.01.2017 daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

31.01.2017 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

Daňový kalendář 2017

Aktuální daňový kalendář je také k dispozici ke stažení ve formátu ics (iCalendar)

Leden
02.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
09.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.01.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016
25.01.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
25.01.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
25.01.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
25.01.spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2016
31.01.biopalivahlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2016
31.01.daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
31.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016
Únor
09.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.daň z příjmůpodpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016
15.02.daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
27.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2017
27.02.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2017
27.02.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2017
27.02.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
27.02.spotřební daňdaňové přiznání za leden 2017
27.02.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
28.02.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017
Březen
01.03.daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
01.03.odvod z loterií a jiných podobných herpodání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
13.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
20.03.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
27.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za únor 2017
27.03.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2017
27.03.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2017
27.03.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
27.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27.03.spotřební daňdaňové přiznání za únor 2017
27.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
31.03.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017
Duben
03.04.daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
03.04.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
10.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
18.04.daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
20.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
20.04.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017
25.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017
25.04.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
25.04.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
25.04.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
25.04.spotřební daňdaňové přiznání za březen 2017
25.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
Květen
02.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
10.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
22.05.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za duben 2017
25.05.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2017
25.05.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2017
25.05.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
25.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.spotřební daňdaňové přiznání za duben 2017
25.05.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
Červen
09.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
26.06.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2017
26.06.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2017
26.06.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
26.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
26.06.spotřební daňdaňové přiznání za květen 2017
26.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
30.06.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
30.06.Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Červenec
03.07.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
17.07.daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
20.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
20.07.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
25.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017
25.07.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
25.07.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
25.07.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
25.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.spotřební daňdaňové přiznání za červen 2017
25.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
31.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017
Srpen
09.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
21.08.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
25.08.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2017
25.08.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2017
25.08.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
25.08.spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2017
25.08.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.08.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
Září
11.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
20.09.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
25.09.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2017
25.09.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2017
25.09.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017
25.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2017
25.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
Říjen
02.10.daň z přidané hodnotydost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH
02.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
10.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
16.10.daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
20.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.10.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
25.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
25.10.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
25.10.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
25.10.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
25.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.spotřební daňdaňové přiznání za září 2017
25.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
31.10.daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017
Listopad
09.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017
27.11.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2017
27.11.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2017
27.11.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
27.11.spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2017
27.11.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
30.11.daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
Prosinec
11.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
15.12.daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
27.12.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2017
27.12.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2017
27.12.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
27.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2017
27.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)