Daňový kalendář
Leden 2019

Zobrazit celý daňový kalendář 2018
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.01.2018 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

09.01.2018 spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01.2018 spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2018 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017

25.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

25.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

25.01.2018 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

25.01.2018 spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2017

25.01.2018 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.01.2018 biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018 daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2017

31.01.2018 daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

31.01.2018 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Daňový kalendář 2018

Aktuální daňový kalendář je také k dispozici ke stažení ve formátu ics (iCalendar)

Leden
02.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
09.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.spotřební daňsplatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
25.01.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
25.01.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
25.01.spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2017
25.01.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.01.biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2017
31.01.daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31.01.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017
Únor
09.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.daň z příjmůpodpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017
15.02.daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20.02.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.02.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za leden 2018
26.02.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za leden 2018
26.02.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za leden 2018
26.02.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018
26.02.spotřební daňsplatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
26.02.spotřební daňdaňové přiznání za leden 2018
26.02.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
28.02.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018
Březen
01.03.daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
12.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
20.03.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26.03.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
26.03.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2018
26.03.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2018
26.03.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
26.03.spotřební daňdaňové přiznání za únor 2018
26.03.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
27.03.spotřební daňsplatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
Duben
03.04.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
03.04.daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
03.04.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
09.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.04.daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
20.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
20.04.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
25.04.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
25.04.spotřební daňdaňové přiznání za březen 2018
25.04.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.04.Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
30.04.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018
Květen
10.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
21.05.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za duben 2018
25.05.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2018
25.05.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2018
25.05.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
25.05.spotřební daňsplatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.spotřební daňdaňové přiznání za duben 2018
25.05.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018
Červen
11.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.06.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
25.06.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2018
25.06.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2018
25.06.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
25.06.spotřební daňsplatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.spotřební daňdaňové přiznání za květen 2018
25.06.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)
Červenec
02.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
02.07.daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.Oznámení CRS (GATCA)podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02.07.oznámení FATCApodání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.07.daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS
20.07.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.07.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
25.07.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
25.07.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
25.07.spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.spotřební daňdaňové přiznání za červen 2018
25.07.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.07.Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.07.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018
Srpen
09.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.08.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.spotřební daňsplatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.08.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
27.08.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2018
27.08.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2018
27.08.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
27.08.spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2018
27.08.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
31.08.daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018
Září
10.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.09.daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
20.09.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.09.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
25.09.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za srpen 2018
25.09.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za srpen 2018
25.09.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018
25.09.spotřební daňsplatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.09.spotřební daňdaňové přiznání za srpen 2018
25.09.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.09.daň z přidané hodnotydost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
Říjen
01.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018
10.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.10.daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2018
20.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.10.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.10.daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018
25.10.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
25.10.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018
25.10.spotřební daňsplatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.spotřební daňdaňové přiznání za září 2018
25.10.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)
30.10.Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.10.daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018
Listopad
09.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.11.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
26.11.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2018
26.11.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2018
26.11.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
26.11.spotřební daňsplatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
26.11.spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2018
26.11.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
30.11.daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018
Prosinec
10.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
17.12.daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
17.12.daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
27.12.daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2018
27.12.daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2018
27.12.energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018
27.12.spotřební daňsplatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2018
27.12.spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)
31.12.daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018