Daňový kalendář
Září 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


11.09.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2023 daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní záloha na daň

15.09.2023 daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20.09.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.09.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023

25.09.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023

25.09.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za srpen 2023

25.09.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za srpen 2023

25.09.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

25.09.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.09.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2023

26.09.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.09.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.09.2023 daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Cestovní náhrady 2017

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.

Tuzemské stravné stanovuje pro rok 2017 prováděcí vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:

5 až 12 hod 72 Kč až 86 Kč
86 Kč odpovídá „optimální“ stravenka 109 Kč
12 až 18 hod 109 až 132 Kč
více než 18 hod 171 až 205 Kč

Maximální částka stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod (83 Kč v roce 2016 a 86 Kč v roce 2017) ovlivňuje maximální částku daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů - podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů je daňově uznatelný příspěvek poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně do výše 70 % uvedeného stravného.

Limit daňově uznatelného příspěvku zaměstnavatele tedy v roce 2016 činil 58,10 Kč (70 % x 83 Kč) a v roce 2017 činí 60,20 Kč (70 % x 86 Kč). Ceně hlavního jídla (hodnotě stravenky) ve výši 105 Kč odpovídá daňově uznatelný příspěvek 57,75 Kč (55 % x 105 Kč), při ceně hlavního jídla 106 Kč bylo 20 haléřů z příspěvku zaměstnavatele v roce 2016 daňově neuznatelným nákladem (55 % x 106 Kč = 58,30 Kč) -  v roce 2016 tedy byla "daňově optimální" stravenka v hodnotě 105 Kč.

V roce 2017 je "daňově optimální" stravenka v hodnotě 109 Kč - odpovídá jí daňově uznatelný příspěvek 59,95 Kč (55 % x 109 Kč), při ceně hlavního jídla 110 Kč by bylo 30 haléřů z příspěvku zaměstnavatele v roce 2017 daňově neuznatelným nákladem (55 % x 110 Kč = 60,50 Kč).

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla od 1.1.2017 zvýšena na 3,90 Kč/km (v roce 2016 činila 3,80 Kč/km).

Průměrné ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr):

 • 29,50 Kč/l u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 32,50 Kč/l u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 28,60 Kč/l u motorové nafty.

Průměrné ceny paliv v roce 2002 až 2017

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Natural 95 26,20 Kč 25,10 Kč 24,30 Kč 27,40 Kč 30,40 Kč 28,10 Kč 30,90 Kč 26,80 Kč
Nafta 22,80 Kč 21,80 Kč 21,30 Kč 26,60 Kč 29,50 Kč 28,10 Kč 31,20 Kč 28,50 Kč
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Natural 95 28,70 Kč 31,60 Kč 34,90 Kč 36,10 Kč 35,70 Kč 35,90 Kč 29,70 Kč 29,50 Kč
Nafta 27,20 Kč 30,80 Kč 34,70 Kč 36,50 Kč 36,00 Kč 36,10 Kč 29,50 Kč 28,60 Kč

Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

 • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
 • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
 • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.
 • Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Krácení stravného

Zaměstnavatel může zkrátit zahraniční stravné při poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. na které zaměstnanec finančně nepřispívá.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

 • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
 • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
 • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den

Nárok na zahraniční stravné vznikne zaměstnanci pouze v případě, že pracovní cesta mimo Českou republiku bude trvat alespoň 4 hodiny nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne současně nárok na tuzemské i zahraniční stravné.

Stravné 2017 – srovnání ve vybraných destinacích

Země Měnový kód Měna 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010
Alžírsko EUR euro 45 40            
Austrálie a Oceánie USD americký dolar 50 50 50 50 50 50 50 50
Belgie EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Benin EUR euro 45 40            
Bělorusko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Bulharsko EUR euro 35 35 35 35 35 35 35 35
Černá Hora EUR euro 35 35 35 35 35 40 40 40
Dánsko EUR euro 50 50 50 50 50 50 50 50
Džibuti EUR euro 50 45            
Ekvádor USD americký dolar 50 45            
Finsko EUR euro 50 45 45 45 45 45 45 45
Francie EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Gabon EUR euro 50 45            
Ghana EUR euro 50 45            
Chorvatsko EUR euro 35 35 35 35 35 40 40 40
Indie EUR euro 45 40            
Irsko EUR euro 45 45 45 45 45 50 50 45
Itálie EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Japonsko USD americký dolar 65 65 65 65 65 65 65 65
Jižní Súdán USD americký dolar 55 --            
Kamerun EUR euro 45 40            
Kanada USD americký dolar 50 50 45 45 45 45 45 45
Kypr EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Lichtenštejnsko EUR euro 60 60 45 45 45 45 45 45
Litva EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Lotyšsko EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Lucembursko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Macao EUR euro 45 40            
Maďarsko EUR euro 35 35 35 35 35 35 35 35
Malta EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Německo EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Niger EUR euro 45 40            
Norsko EUR euro 55 55 55 55 55 55 55 55
Polsko EUR euro 35 35 35 35 35 35 35 35
Portugalsko a Azory EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Rakousko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Rovníková Guinea EUR euro 45 40            
Rumunsko EUR euro 35 35 35 35 35 35 35 35
Rusko EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
Řecko EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Slovensko EUR euro 35 35 35 35 35 30 30 30
Slovinsko EUR euro 35 35 35 35 35 35 35 35
Středoafrická republika USD americký dolar 50 45            
Sýrie EUR euro 40 35            
Španělsko EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Švédsko EUR euro 50 50 50 50 50 50 50 50
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 75 75 75 75 75 75 75
Tunisko EUR euro 45 40            
Turecko EUR euro 40 40 40 40 40 40 40 40
Ukrajina EUR euro 45 45 45 45 45 45 45 45
USA USD americký dolar 55 55 50 50 50 50 50 50
Velká Británie GBP anglická libra 40 40 40 40 40 40 40 40

 

Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2015 naleznete zde http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708