Daňový kalendář
Červenec 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


01.07.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

01.07.2024 Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

10.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

22.07.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

22.07.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

25.07.2024 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

31.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Minimální mzda platné od 1.1.2016

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 20. srpna 2015 nařízení vlády č. 233/2015  Sb., kterým došlo ke změně výše citovaného nařízení o minimální mzdě. S účinností od 1. ledna 2016 se zvyšuje jak základní sazba minimální mzdy, tak i sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem (při jejich omezeném pracovním uplatnění).

 • základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu,
 • sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí 9 300 Kč za měsíc nebo 55,10 Kč za hodinu.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Současně dochází ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
 do 31.12.2014
od 1.1.2015
od 1.1.2016
 do 31.12.2014
od 1.1.2015
od 1.1.2016
1.
50,60 Kč
55,00
58,70
8 500 Kč
9 200
9 900
2.
55,90 Kč
60,70
64,80
9 400 Kč
10 200
10 900
3.
61,70 Kč
67,00
71,60
10 400 Kč
11 200
12 100
4.
68,10 Kč
74,00
79,00
11 400 Kč
12 400
13 300
5.
75,20 Kč
81,70
87,20
12 600 Kč
13 700
14 700
6.
83,00 Kč
90,20
96,30
13 900 Kč
15 100
16 200
7.
91,70 Kč
99,60
106,30
15 400 Kč
16 700
17 900
8.
101,20 Kč
110,00
117,40
17 000 Kč
18 400
19 800

 

Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do osmi skupin viz příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Zde naleznete příslušné nařízení vlády.