Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Minimální pojistné OSVČ platné od 1.1.2015

OSSZ minimální záloha v roce 2015 je 1.943 Kč

(Nová záloha OSSZ se hradí, až od podání přehledu za předchozí rok)
 

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
(Pokud v tomto rozmezí zaplatíte zálohy dvě, budou považovány za zálohu jednu).

Minimální záloha u vedlejší činnosti pro rok 2015 je 777 Kč (v roce 2014 to bylo 757 Kč).

Minimální záloha na nemocenské pojištění je pro rok 2015 stejná jako v roce 2014 - tj. 115 Kč.

 

Zdravotní poj. - min. záloha v roce 2015 je 1.797 Kč

(Kdo má povinnost platit minimální zálohu, hradí tuto zvýšenou zálohu již za měsíc leden 2015)
 

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce.

 

Rok Sociální pojištění - měsíční platba Zdravotní pojištění - měsíční platba
2010 1731 Kč,- 1601 Kč,-
2011 1807 Kč,- 1670 Kč,-
2012 1836 Kč,- 1697 Kč.-
2013 1890 Kč,- 1748 Kč,-
2014 1894 Kč,- 1752 Kč,-
2015 1943 Kč,- 1797 Kč,-