Daňový kalendář
Červenec 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


01.07.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

01.07.2024 Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

10.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

22.07.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

22.07.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

25.07.2024 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

31.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Nové členění účetních jednotek

Počínaje 1.1.2016 jsou účetní jednotky členěny do skupin mikro, malé, střední a velké podle toho, jak naplní dvě ze tří předepsaných kritérií.

 • Mikro účetní jednotka - aktiva celkem 9 000 000 Kč; čistý obrat 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.
 • Malá účetní jednotka - aktiva celkem 100 000 000 Kč; čistý obrat 200 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.
 • Střední účetní jednotka - aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.
 • Velká účetní jednotka - aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Mikro a malé účetní jednotky, v případě že nebudou mít povinný audit, nebudou muset připravovat výroční zprávu a zveřejňovat část účetní závěrky týkající se výkazu zisků a ztrát.

Spolky mohou sami učinit rozhodnutí, zda povedou účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu, pokud zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Výroční zprávu povinně vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Ověření účetní závěrky auditorem

Povinně ověřuje účetní závěrku auditor:

 • velkým účetním jednotkám (výjimku mají vybrané účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného zájmu),
 • středním účetním jednotkám,
 • malým účetním jednotkám, jestliže se jedná o akciové společnosti nebo svěřenské fondy a k rozvahovému dni účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň jednu hodnotu (tj. aktiva celkem 40 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50),
 • ostatním malým účetním jednotkám (mimo akciové společnosti a svěřenské fondy), pokud k rozvahovému dni účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvě hodnoty (tj. aktiva celkem 40 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50),
 • účetním jednotkám, kterým to stanovuje zvláštní právní předpis.

Výjimku mají účetní jednotky, které jsou v konkursu, reorganizaci, případně u nich došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.