Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Povinné úrazové pojištění i z dohod o provedení práce

Zákonné pojištění odpovědnosti se týká všech zaměstnavatelů. Pojištění vzniká automaticky přijetím prvního zaměstnance do pracovního poměru, včetně osob konajících práci na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Pojištění trvá do ukončení podnikatelské činnosti zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je pojištěn pro případ odškodnění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Příslušná pojišťovna uhradí za zaměstnavatele škodu, která by obzvlášť v případě trvalých následků nebo náhrad pozůstalým při úmrtí zaměstnance, mohla přesahovat finanční možnosti drobného podnikatele.

Zákonné pojištění odpovědnosti provozují u nás v současnosti dvě pojišťovny: Kooperativa a Česká pojišťovna. U České pojišťovny jsou pojištěni zaměstnavatelé, kteří měli sjednáno pojištění do 31. 12. 1992, u Kooperativy všichni ostatní zaměstnavatelé.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců za uplynulé kalendářní čtvrtletí, násobený sazbou uvedenou v příloze vyhlášky ministerstva financí č.125/1993 Sb., podmínky a sazby zákonného pojištění zaměstnavatelů za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Sazby pojistného činí 2,8 až 50,4 promile dle převažujícího předmětu činnosti zaměstnavatele klasifikovaného podle OKEČ, tj. odvětvové klasifikace ekonomických činností. Minimální výše čtvrtletního pojištění činí 100 Kč.

Odměňování formou dohody o provedení práce zaznamenalo významné změny. Ty se samozřejmě dotkly i povinnosti platby úrazového pojištění. U zaměstnance, který má sjednánu dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 korun měsíčně, se jeho odměna nezapočítává do základu pro výpočet pojistného na zákonné pojištění. Přesto má při vzniku pracovního úrazu právo na náhradu škody na zdraví (s některými výjimkami).

Naopak osob konajících práci na dohodu o provedení práce s odměnou 10 001 korun a výše se odvod úrazového pojištění týká, jelikož jsou účastny nemocenského a tím i důchodového pojištění.

Na pozoru by měli být zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze osoby na dohody o provedení práce. I oni jsou povinni odvádět úrazové pojištění. A to i v případě, kdy zúčtovaná měsíční odměna nepřekročí desetitisícový limit. Nadále platí, že pokud zaměstnavatel zaměstnává pouze osoby na dohody o provedení práce s měsíční odměnou nepřevyšující 10 000 korun (bez ohledu na jejich počet), odvádí minimální pojistné ve výši 100 korun za čtvrtletí.