Daňový kalendář
Květen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


02.05.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

02.05.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

10.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

20.05.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za duben 2024

27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za duben 2024

27.05.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024

27.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

27.05.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za duben 2024

27.05.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)

31.05.2024 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)

31.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.05.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

Povinnost zveřejnit účetní závěrku i pro SVJ a spolky

Počínaje 1.1.2016 se vztahuje povinnost zveřejňovat účetní závěrku na všechy subjekty zapsané ve veřejných rejstřících, tedy ne pouze v obchodním rejstříku.
Tím pádem musí účetní závěrku zveřejňovat i SVJ a spolky. Tato povinnost se vztahuje na závěrku od roku 2014.
Závěrka za rok 2014 musí být zveřejněna do 31.03.2016.
Závěrka za rok 2015 musí být zveřejněna do 30.11.2017.
Další období pak nejpozději do konce následujícího roku.