Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty od 01.01.2014

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

MPSV upozorňuje, že o výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí. Horní hranice rozpětí je stanovena pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Ostatní zaměstnavatelé mohou poskytovat i vyšší stravné, ale částka poskytnutá nad tuto hranici se připočítá k základu pro daň z příjmů zaměstnance a zaměstnanec i zaměstnavatel z ní odvedou pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

MPSV uvádí, že vyhláška platná pro rok 2013 se vydáním nového právního předpisu od 1. ledna 2014 ruší.

Průměrné ceny pohonných hmot

Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:

 • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,00 Kč u motorové nafty.

Průměrné ceny paliv v roce 2002 až 2014

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Natural 95 26,20 Kč 25,10 Kč 24,30 Kč 27,40 Kč 30,40 Kč 28,10 Kč
Nafta 22,80 Kč 21,80 Kč 21,30 Kč 26,60 Kč 29,50 Kč 28,10 Kč
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Natural 95 30,90 Kč 26,80 Kč 28,70 Kč 31,60 Kč 34,90 Kč 36,10 Kč 35,70 Kč
Nafta 31,20 Kč 28,50 Kč 27,20 Kč 30,80 Kč 34,70 Kč 36,50 Kč 36,00 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí