Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty platné od 1.1.2015

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:

 • 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §  176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) v navrhované výši:

 • 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V oblasti krácení stravného k žádným změnám od příštího roku nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč
 • osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč

Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku zaznamenal pouze velmi mírný vzestup, v jehož důsledku se navrhovaná sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel, ani za používání jednostopých vozidel a tříkolek oproti její výši stanovené ve vyhlášce pro rok 2014 nemění.

Průměrné ceny pohonných hmot

Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:

 • 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč u motorové nafty.

Průměrné ceny paliv v roce 2002 až 2015

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Natural 95 26,20 Kč 25,10 Kč 24,30 Kč 27,40 Kč 30,40 Kč 28,10 Kč 30,90 Kč
Nafta 22,80 Kč 21,80 Kč 21,30 Kč 26,60 Kč 29,50 Kč 28,10 Kč 31,20 Kč
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Natural 95 26,80 Kč 28,70 Kč 31,60 Kč 34,90 Kč 36,10 Kč 35,70 Kč 35,90 Kč
Nafta 28,50 Kč 27,20 Kč 30,80 Kč 34,70 Kč 36,50 Kč 36,00 Kč 36,10 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí