Daňový kalendář
Červen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


10.06.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

17.06.2024 daň z neočekávaných zisků

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

17.06.2024 daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2024

20.06.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

24.06.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2024

25.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za květen 2024

25.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za květen 2024

25.06.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2024

25.06.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2024

25.06.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2024 (pokud vznikl nárok)

30.06.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

Sazby stravného pro zahraniční pracovní cesty platné od 1.1.2015

Nárok na stravné

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.

2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.

1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Krácení stravného

V roce 2015 může zaměstnavatel zkrátit zahraniční stravné při poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. na které zaměstnanec finančně nepřispívá.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,

dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,

třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den

Nárok na zahraniční stravné vznikne zaměstnanci pouze v případě, že pracovní cesta mimo Českou republiku bude trvat alespoň 4 hodiny nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne současně nárok na tuzemské i zahraniční stravné.

 

Stravné 2015 – srovnání ve vybraných destinacích

Země Měnový kód Měna 2015 2014 2013 2012  2011 2010
Austrálie a Oceánie USD americký dolar 50 50 50 50 50 50
Belgie EUR euro 45 45 45 45 45 45
Bělorusko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Bulharsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Černá Hora EUR euro 35 35 35 40 40 40
Dánsko EUR euro 50 50 50 50 50 50
Finsko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Francie EUR euro 45 45 45 45 45 45
Chorvatsko EUR euro 35 35 35 40 40 40
Irsko EUR euro 45 45 45 50 50 45
Itálie EUR euro 45 45 45 45 45 45
Japonsko USD americký dolar 65 65 65 65 65 65
Kanada USD americký dolar 45 45 45 45 45 45
Kypr EUR euro 40 40 40 40 40 40
Lichtenštejnsko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Litva EUR euro 40 40 40 40 40 40
Lotyšsko EUR euro 40 40 40 40 40 40
Lucembursko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Maďarsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Malta EUR euro 45 45 45 45 45 45
Německo EUR euro 45 45 45 45 45 45
Norsko EUR euro 55 55 55 55 55 55
Polsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Portugalsko a Azory EUR euro 40 40 40 40 40 40
Rakousko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Rumunsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Rusko EUR euro 45 45 45 45 45 45
Řecko EUR euro 40 40 40 40 40 40
Slovensko EUR euro 35 35 35 30 30 30
Slovinsko EUR euro 35 35 35 35 35 35
Španělsko EUR euro 40 40 40 40 40 40
Švédsko EUR euro 50 50 50 50 50 50
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 75 75 75 75 75
Turecko EUR euro 40 40 40 40 40 40
Ukrajina EUR euro 45 45 45 45 45 45
USA USD americký dolar 50 50 50 50 50 50
Velká Británie GBP anglická libra 40 40 40 40 40 40

 

Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2015 naleznete zde http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708