Daňový kalendář
Listopad 2023

Zobrazit celý daňový kalendář 2023
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


09.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

20.11.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

24.11.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za říjen 2023

27.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za říjen 2023

27.11.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2023

27.11.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.11.2023 daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

30.11.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Slevy na děti a uplatnění školkovného od 1.1.2015

Novela zákona o daních z příjmů přinesla vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě a slevu za „školku“.

 

Daňové zvýhodnění na dítě

Od roku 2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě v rodině.

Finanční částky jsou tyto:

1. dítě – měsíčně 1.117 Kč (ročně 13.404 Kč),

2. dítě – měsíčně 1.317 Kč (ročně 15.804 Kč),

3. dítě – měsíčně 1.417 Kč (ročně 17.004 Kč), tato částka platí i pro každé další dítě v rodině.


Podmínky pro uplatnění nároku zůstávají prakticky stejné. Základním pravidlem je, že dítě musí žít ve společně hospodařící domácnosti, dále musí mít poplatník minimální příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy za rok (v roce 2015 tedy částku 6 x 9.200 = 55.200 Kč).

Daňový nerezident ČR může uplatnit daňové zvýhodnění, pokud je rezidentem členského státu EU nebo státu v EHP a pokud úhrn příjmů z ČR tvoří minimálně 90 % všech jeho příjmů.

I nadále nemohou daňové zvýhodnění využít podnikatelé nebo pronajímatelé, pokud uplatní výdajové paušály a takovýto základ daně je vyšší než 50 % celkového základu.

Protože jsou však od roku 2015 slevy na dani odstupňované, je nutné určit pořadí dětí v jedné společně hospodařící domácnosti. Tato volba je zcela na uvážení rodičů, kteří v prohlášení k danioba uvedou, jaké je pořadí dětí a zda uplatňují daňové zvýhodnění. Mohou i kombinovat, že na jedno dítě uplatní zvýhodnění jeden a na další druhý rodič.

Praktičtější ovšem bude, když dítě, které brzy dokončí studium a přestane být vyživovaným dítětem, bude poslední v pořadí, neboť pak změna znamená „jen“ ukončení slevy na toto dítě a nikoli nutnost měnit pořadí všech ostatních.

 

Sleva za umístění dítěte

Tuto slevu je možné využít již zpětně za rok 2014, a to „ve výši vynaložených nákladů na umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

Jedná se o částku tzv. školkovného
, tedy částku bez stravného. Maximální sleva za kalendářní rok je omezena výší minimální mzdy k 1. dni zdaňovacího období. Pro rok 2014 je to částka 8.500 Kč, pro rok 2015 to bude částka 9.200 Kč.

Podmínkou pro uplatnění je předložení potvrzení školky o výši vynaložených nákladů s uvedením dítěte, na které se toto školkovné hradilo (není předepsána přesná forma tohoto potvrzení, jen musí obsahovat požadované údaje).

Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě, kterému se někdy nesprávně říká sleva na dítě, je možné tuto slevu využít jen do výše vypočtené daně, a ne formou daňového bonusu jako vratku daně.