Daňový kalendář
Březen 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


01.03.2023 daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)

13.03.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2023 daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

20.03.2023 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

20.03.2023 daň z příjmů

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

20.03.2023 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

27.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

27.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za únor 2023

27.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za únor 2023

27.03.2023 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

27.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2023

27.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

27.03.2023 spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2023 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS dovozní režim

31.03.2023 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

31.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

31.03.2023 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty od roku 2013

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty stanovuje § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

 • 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

 • 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V roce 2013 k žádným změnám v krácení stravného nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 189 zákoníku práce zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,50 Kč u motorové nafty.

Zahraniční stravné na pracovní cestě nově od roku 2013

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. ledna 2013 poskytuje zahraniční stravné:

 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
 • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
 • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Vyhláškou č. 392/2012 Sb., jsou upraveny sazby zahraničního stravného pro rok 2013.

Průměrné ceny paliv v roce 2002 až 2012

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Natural 95 26,20 Kč 25,10 Kč 24,30 Kč 27,40 Kč 30,40 Kč 28,10 Kč 30,90 Kč 26,80 Kč 28,70 Kč 31,60 Kč 34,90 Kč
Nafta 22,80 Kč 21,80 Kč 21,30 Kč 26,60 Kč 29,50 Kč 28,10 Kč 31,20 Kč 28,50 Kč 27,20 Kč 30,80 Kč 34,70 Kč

Zdroj: Ministerstvo financí

Zahraniční stravné 2013 ve vybraných zemích:

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:  
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GB
Ostatní Evropa:  
Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina

45 EUR

Island, Norsko, 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF
Asie:  
Afghánistán, Indie, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Irák 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada 45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD