Daňový kalendář
Červenec 2024

Zobrazit celý daňový kalendář 2024
nebo ve formátu ics (iCal) ke stažení


01.07.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 , má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal poradce

01.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2024

01.07.2024 Oznámení CRS (GATCA)

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 Oznámení FATCA

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024

10.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)

22.07.2024 daň z příjmů

 • splatnost paušální zálohy

22.07.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2024

25.07.2024 daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2024

25.07.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání za červen 2024

25.07.2024 spotřební daň

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2024 (pokud vznikl nárok)

31.07.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.07.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2024

Chyba
Nemáte dostatečná práva pro tuto akci.